1. Miasto należy do wszystkich mieszkańców, bez względu na ich poglądy, przynależność partyjną, wiek, status społeczny czy dokonany wybór podczas wyborów samorządowych.
  2. Działaj transparentnie, zgodnie z prawem i wedle własnego sumienia.
  3. Nie otaczaj się pochlebcami, zawsze bądź otwarty na krytykę. Słuchaj uważnie, co mówią do ciebie inni.
  4. Szanuj radnych, nawet gdy jest to trudne. Sama racja to za mało, potrzebne są jeszcze dobre argumenty.
  5. Oglądaj każdą złotówkę, ponieważ nie są to twoje pieniądze, lecz ludzi, którzy ci zaufali.
  6. Nie działaj dla poklasku. Miej odwagę podejmować trudne decyzje dla dobra ogółu.
  7. Strzeż się buty, żyj skromnie. Sprawowana funkcja nie upoważnia cię do szczególnego traktowania. Wręcz przeciwnie.
  8. Walcz o miasto. Swoje poglądy polityczne schowaj głęboko.
  9. Pamiętaj zawsze, że przykład idzie z góry.  To ty dajesz przykład innym swoją postawą.
  10. Nie zapominaj nigdy, że jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził.

Ślubowanie

Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni goście.

To dla mnie zaszczyt, ale przede wszystkim wielkie zobowiązanie. Zdaję sobie sprawę z nadziei oraz oczekiwań. Jestem świadom ogromnej odpowiedzialności, jaką przyjmuję na siebie. Odpowiedzialności nie tylko za swoje poczynania, ale za los miasta, a w szczególności mieszkańców.

Czytaj dalej