Kant Kantem Kanta

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.

Immanuel Kant prowadził bardzo regularny tryb życia. Jest taka anegdota, że gdy wychodził codziennie o godzinie piątej po południu na spacer, to zegarmistrz (mam trochę wątpliwości, czy to aby na pewno „zegarmistrz”) ustawiał na tej podstawie zegar na wieży w Królewcu. Szkopuł w tym, że Kant wychodził z domu właśnie na podstawie wskazań zegara.

Czytaj dalej

Marszałek

W przededniu Święta Niepodległości warto przypomnieć sobie słowa wypowiedziane przez Marszałka w 1926 r.:
“I staję do walki, tak jak poprzednio, z głównym złem państwa: panowaniem rozwydrzonych partyj i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści.”