Złote serce

Urząd Miejski otrzymał od Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Złotoryi – Złote Serce – za szczególne zasługi w rozwoju Stowarzyszenia oraz niesienie szczytne idei pomocy ludziom chorym w Polsce. W imieniu pracowników Urzędu Miejskiego bardzo dziękuję za to wyróżnienie.