Czy istnieje bezpieczny zawód?

W każdej pracy człowiek narażony jest na przeróżne niebezpieczeństwa. Nawet na bibliotekarza realne zagrożenia czyhają wprost za każdym regałem z książkami. Na pewno są zawody mniej i bardziej niebezpieczne, niemniej warto być świadomym pewnych zagrożeń wynikających np. z obsługi zwykłej drukarki laserowej.

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy udostępnia na swoich stronach Międzynarodowe Karty Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych zawierające krótki opis zawodu oraz opis zagrożeń wiążących się z wykonywaniem danego zawodu.

Czytaj dalej

Za i przeciw

„Łatwo jest wygrać każdy spór będąc nihilistą”, chciałoby się rzec za Josephem Hellerem. Łatwo jest wszystko negować, niż zrobić coś konstruktywnego. Łatwo jest powiedzieć „nie” nowym miejscom pracy, niż je utworzyć. A najłatwiej jest wzbudzić strach uciekając od merytorycznej dyskusji i zatykając uszy, gdy słyszy się odpowiedź nie po swojej myśli.

Spoglądając na toczącą się w mediach dyskusję, na pewno można stwierdzić jedno – bardzo dobrze, że temat wpływu inwestycji na środowisko naturalne został podjęty. Świadczy to o rosnącej świadomości ekologicznej naszych mieszkańców, jest wyrazem woli życia w czystym i przyjaznym środowisku.

Czytaj dalej