Wpływ hazardu na Konstytucję 3 Maja

W jaki sposób postrzegamy naszą historię, jest w dużej mierze zasługą Jana Matejki, który zwizualizował nam najważniejsze momenty naszego Państwa. To on nadał twarze naszym królom, ukształtował nasze wyobrażenie na temat bitwy pod Grunwaldem, czy hołdu pruskiego. Ubrał w symboliczne szaty również tak doniosły moment, jak historyczny przemarsz posłów z zamku królewskiego, gdzie uchwalono Konstytucję 3 Maja do kolegiaty św. Jana.

Czytaj dalej

Witaj maj, piękny maj!

3 maja, pod nieobecność części opozycyjnych posłów została uchwalona pierwsza w Europie, a druga na świecie konstytucja. Jej kształt, choć w ówczesnych realiach wydawał się nowoczesny, daleko odbiegał od pierwotnych założeń – został znacznie złagodzony. Mimo to i tak znalazła się cała rzesza oponentów, którzy uznali, że ich interesy zostały naruszone i powołując się na dobro Rzeczypospolitej, na tradycje przodków, na to iż nie będą nas w obcych językach uczyć, jak żyć mamy – doprowadzili w ciągu 14 miesięcy do pogrzebania tego, co mogło stać się zalążkiem odrodzenia wielkiego, o pięknych tradycjach państwa.

Czytaj dalej