Pomoc dla firm

Przeczytasz w:3 min., 6 s.

Samorząd nie może uciec od pomocy firmom na swoim terenie. My w Złotoryi doskonale wiemy i pamiętamy, co oznacza upadek firm i bezrobocie.
Jak ciężko jest później odbudować lokalną gospodarkę, jak wiele problemów generuje brak miejsc pracy.

Raty i odroczenia – miasto przygotowało pakiet ratunkowy dla złotoryjskiej gospodarki

Pakiet Pomocy dla Złotoryjskich Przedsiębiorców

W związku z epidemią koronawirusa (COVID-19) Miasto Złotoryja wprowadza Pakiet Pomocy dla Złotoryjskich Przedsiębiorców. Tym samym pragniemy pomóc tym złotoryjskim przedsiębiorcom, którzy najmocniej zostali i zostaną dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemiia oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej i rozrywkowej.

Burmistrz Miasta Złotoryja wprowadza pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, aby w miarę możliwości ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się złotoryjskie firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania lub jest znacznie utrudnione.


Dlatego przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 433, 441, 478) to jest m.in.:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję, uroczystości rodzinne;
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, siłowni, klubów fitness;
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • działalnością z zakresu lecznictwa i rehabilitacji;


lub prowadzący handel detaliczny :

 • wyrobami tekstylnymi;
 • wyrobami odzieżowymi;
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi;
 • meblami i sprzętem oświetleniowym;
 • sprzętem radiowo- telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;


lub inne podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o:

 • odroczenie terminu płatności z tytułu zobowiązań wynikających z:
 • umów najmu lokali i użytkowanych terenów,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportu,

na okres: od 3 do 6 miesięcy;

 • rozłożenie na raty zobowiązań wobec Miasta, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca października 2020r);
 • umorzenie opłaty prolongacyjnej oraz odsetek od przeterminowanych kwot.

W szczególnych przypadkach podmioty wynajmujące lub dzierżawiące mienie komunalne mogą zwrócić się o umorzenie czynszu za okres, gdy działalność z powodu restrykcji wynikających z epidemii nie była prowadzona.


Wystarczy, że przedsiębiorca dołączy podstawowe wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.
 • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).
 • Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) – stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym (jak np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, czynsz).


Wniosek  z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć

 • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • w formie elektronicznej wysyłając na adres pomoc@zlotoryja.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja;


Ważne!
Należy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.
W przypadku gdy sytuacja finansowa Przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji pomocowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni post Złotoryjska gastronomia w trybie awaryjnym
Następny post Pierwszy przypadek koronawirusa w powiecie