Linie kolejowe w dorzeczu Kaczawy – Wojcieszów

7 czerwca 2017 r. w Sejmie Rzeczypospolietej Polskiej zebrał się Dolnośląski Zespół Parlamentarny oraz Karkonosko-Izerski Zespół Parlamentarny.
Tematem posiedzenia była modernizacja linii kolejowych w województwie dolnośląskim przez PKP Intercity S.A. i PKP PLK w latach 2017 – 2020 w tym sprawa remontu linii kolejowej Wojcieszów – Marciszów oraz rewitalizacja połączenia kolejowego z Legnicy do Jeleniej Góry przez Złotoryję, Lwówek Śląski i Wleń.
Złotoryję reprezentowałem osobiście, natomiast powiat lwówecki był reprezentowany przez Starostę Marcina Fludra oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Daniela Koko. Koleje Dolnośląskie reprezentował Wiceprezes Piotr Malepszak.08

Złotoryjskie kasyna

Jedną z pierwszych spraw, z jaką się zetknąłem na początku kadencji była eksmisja rodziny, gdzie ojciec ukrywając, że traci pieniądze w jednym ze złotoryjskich kasyn, nie płacił rachunków za mieszkanie.

Dopiero wtedy uzmysłowiłem sobie, jak poważny jest to problem. Do tej pory bowiem nie zwracałem uwagi na to, jak wielka jest skala tego zjawiska.

Czytaj dalej