Niech ten 2019 rok będzie szczęśliwy, pełen radości i pozytywnych myśli - naszemu Miastu przyniesie zgodę i pomyślność, a naszym przyjaciołom ze wszystkich stron Świata...

Susze i powodzie

Mijający rok zaliczyć można do wyjątkowo suchych. Zresztą można odnieść wrażenie, że ostatnie lata obfitują w nienaturalne zdarzenia pogodowe. Anomalie się mnożą i być może...

Zdrowych, szczęśliwych, przepełnionych miłością i dobrymi myślami chwil przy wigilijnym stole, jak również w świąteczny i pozaświąteczny czas życzę i dziękuję zarazem za wszystkie przemiłe...

Dziesiątka 2018

10 Rok 2018 z różnych względów nie należał do łatwych. Z realizacji wielu spraw trudno być zadowolonym. Niemniej przeglądając kalendarz, wybrałem 10 wydarzeń, które powinniśmy...

Ranking zadłużenia

W piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o finansach publicznych. Ścisłej kontroli poddany odtąd będzie poziom zadłużenia JST. Na cenzurowanym znajdą się niestandardowe instrumenty finansowe, z...