Dziś polecam

Prawdziwa cnota…

Prawdziwa cnota objawia się w działaniu, nawet wtedy gdy nikt nie patrzy. Powinniśmy postępować dobrze nie ze względu na zewnętrzne bodźce, takie jak nagroda, kara, uznanie czy nacisk, lecz z wewnętrznego przekonania i szacunku dla innych, ale i dla samego siebie.