Prawdziwa cnota…

Prawdziwa cnota objawia się w działaniu, nawet wtedy gdy nikt nie patrzy. Powinniśmy postępować dobrze nie ze względu na zewnętrzne bodźce, takie jak nagroda, kara, uznanie czy nacisk, lecz z wewnętrznego przekonania i szacunku dla innych, ale i dla samego siebie.

Cyklostrada Dolnośląska

Cyklostrada Dolnośląska to szkielet głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego. Ta licząca około 2000 km sieć dróg przebiegających przez większość gmin naszego regionu będzie służyć turystyce rowerowej. i zepnie ze sobą najbardziej atrakcyjne obszary Dolnego Śląska.