Marszałek

W przededniu Święta Niepodległości warto przypomnieć sobie słowa wypowiedziane przez Marszałka w 1926 r.: "I staję do walki, tak jak poprzednio, z głównym złem państwa:...