Miasto należy do wszystkich mieszkańców, bez względu na ich poglądy, przynależność partyjną, wiek, status społeczny czy dokonany wybór podczas wyborów samorządowych. Działaj transparentnie, zgodnie z...